Tulpaner är de mest kända blomsterlökarna i världen. Men varför är dessa vårblommor egentligen så eftertraktade? Detta beror på blommans attraktionskraft, mångsidighet och rika historia. Läs de 10 fakta om tulpaner så förstår du varför dessa lökar är oumbärliga i trädgården.

1. Över hela världen
Nederländerna är epicentrum för tulpanlökar. Detta lilla land exporterar nästan 2,5 miljarder tulpanlökar till andra länder varje år. Nederländerna är ledande här på grund av den perfekta jorden för odling av lökar. Det är lika bra, eftersom det gör att människor över hela världen kan njuta av dessa färgglada vårbringare.

2. Typer av tulpaner
De 2,5 miljarder tulpanlökar som exporteras av Nederländerna består av 8 000 olika sorter. De 23 största sorterna står för 40 procent av tulpanproduktionen och säljs i trädgårdsbutiker eller används för blomsterproduktion. Den gula tulpan ‘Strong Gold’ är den överlägset mest populära. Den rödvita tulpan ‘Leen van der Mark’ är nummer två.

3. Tulpanmania
I början av 1600-talet utbröt “tulpanfeber”. Tulpanlökar blev mycket värdefulla på kort tid. De såldes på papper för enorma summor, medan lökarna ofta fortfarande låg i jorden när de såldes. På den tiden var en enda tulpanlök lika mycket värd som ett helt kanalhus i Amsterdam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *